Bejegyzések

Gyülekezet történei pillanat

Kép
2021. január elseje nemcsak abban a tekintetben különleges dátum, hogy ezzel kezdődött el egy új év, amely reméljük minden tekintetben jobb lesz, mint amilyen az előző volt. Abban a tekintetben is fontos dátum, nem túlzás, gyülekezet történeti pillanat, hogy a mai naptól kezdve esperesi székhellyé lett kis gyülekezetünk! E naptól kezdve ugyanis, remélhetőleg az előttünk álló hat évben, Litér lesz a székhelye a Veszprémi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának. Reméljük és kérjük a mindható Urat, legyen áldás gyülekezeti és esperesi szolgálatunkon!

KÖZLEMÉNY

Kép
  a Litéri Református Általános Iskola bővítésével kapcsolatban Gyülekezetünk és iskolánk vezetése, örömmel tapasztalva Litér község fejlődését és növekedését és az ebből következő gyermeklétszám emelkedését, négy éve kezdte el tervezni a település iskolájának bővítését. Elképzeléseinket a litéri képviselőtestületek elviekben támogatták. Kontrát Károly államtitkár úr, településünk országgyűlési képviselőjének közbenjárásával, 2020. október 6-án, elképzeléseinkről tájékoztathattuk Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter urat. A tárgyaláson Szabó J. Róbert lelkipásztor, Varga Mihály polgármester úr és Bencze Éva jegyző, együtt képviseltük a településünk életét jelentősen gazdagító projektet. Gulyás Gergely miniszter úr meghallgatott bennünket, és ígéretet tett arra, hogy Magyarország Kormánya támogatni fogja a Litéri Református Általános Iskola bővítését. Köszönjük Miniszter Úr és Államtitkár Úr mellénk állását és iskolabővítésünk támogatását! Istennek hála! Ennyire közel mé

Kirándulás Vilonyára

Kép
  Kirándulást tettünk Vilonyára, hogy meglátogassuk szeretett Fésűs Katánkat, és megnézzük azt a kiállítást, aminek berendezésében ő is tevékenyen részt vett. Utunk így először a református templom mellett található Pap Gábor egykori református püspök, író és politikus emlékházhoz vezetett. Hiszen Pap Gábor a 19. században a litéri gyülekezet lelkipásztora is volt! Pap Gábor 1827. szeptember 10-én, Vilonyán született. Az elemi iskola alsó öt évfolyamát Vámoson – ma Nemesvámos – atyja irányítása mellett végezte. Utána Pápára került. Hamar beilleszkedett a kollégiumi életbe, s rövidesen az ifjúság kézzel írott újságát a Koszorút, majd a Vándort szerkesztette. E munkában olyan elődök helyét vette át, mint Petőfi és Jókai. Tanulmányai befejeztével, 1847. őszén Bécsbe került, ahol Huszár József báró fia mellett magánnevelőként dolgozott. Harcol a 1948/49-es szabadságharcban, ami miatt börtönbe is kerül. Kiszabadulása után folyamatos, zaklatással terhes megfigyelés áldozata egészen lelkés

Elindult templomunk felújítása!

Kép
Még a koronavírus járvány miatti tavaszi karantén alatt kaptuk azt a lehetőséget, hogy egy litéri vállalkozó: Pápai Zoltán közreműködésével kívül-belül felújíthassuk műemlék templomunkat. A templom külső része 2000-ben kapott meszelést, a templombelső felújítására még régebb óta fiatal tagjaink sem emlékeznek. Elindult az adománygyűjtés, valamint a helyi önkormányzat támogatását is kértük. Így végül közadakozásból, önkormányzati és alapítványi támogatásból elindulhatott a templom külső-belső felújítása. Reméljük a felújítás után néhány ismét régi szépségében lesz majd látható Litér Árpád-kori temploma mind a gyülekezet, mind az ide látogató turisták legnagyobb örömére. Köszönjük a mindenható Istennek , aki ezt a lehetőséget elkészítette számunkra, és köszönjük támogatóinknak is a nagylelkű támogatásokat! A cikkhez kapcsolódó fotóalbumok A templom a felújítás előtt A templom a felújítás közben

Ölelőnap' 2020.

Kép
Valamikor még a karantén alatt fogalmazódott meg bennünk ennek a napnak az igénye. A napnak, amit csak Ölelő-napnak neveztünk el. És tegnap végre meg is tarthattuk ezt a napot! Közös énekléssel kezdtünk, amit külön köszönünk Kisantal Tibornak , hogy unokája mellől eljőve, gitárral kísérte éneklésünket. Ezután lelkipásztorunk tartott rövid áhítatot, majd imaközösséggel zártuk alkalmunk lelki részét. Batyus szeretetvendégség következett. Volt házimájkrém, házi szalámi kovászos uborkával, és sok-sok finom sütemény. Az asztal mellet pedig jóízű beszélgetések zajlottak. Együtt Isten előtt A délutánt közös játékkal zártuk. Viking sakkoztunk. A játékba bekapcsolódtak idősek és fiatalok, felnőttek és gyerekek. Vidám ugratások, nagy nevetések, izgalmas csata. Mindez része volt az alkalom második részének. Viking sakkoztunk Jó volt együtt lenni, énekelni, beszélgetni, együtt játszani. Köszönjük a finomságokat azok készítőinek! S ha Isten engedi, akkor szeretnénk, ha folytatása is lehetne en

Megújulhat templomunk!

Kép
Még a járvány időszaka alatt adatott egy lehetőség, mely szerint mégis rendbe tehetjük szeretett templomunkat. Halmy Gyula gondnokunk állt az egész dolog élére, és Isten kegyelmes támogatásával kijárta azt, hogy immár elérhető közelségbe került a templom külső és belső megújulása. 2.170.000.- Forint . Egy helyi református vállalkozó, Pápai Zoltán ennyiért vállalta azt, hogy szinte anyagárban elvégzi a felújítási munkákat. Az összeg nem elérhetetlen, mondhatni Pápai Zoltán nagylelkű adománya ez, amit ezúton is hálásan köszönünk neki!   Már csak a fent megnevezett összeget kell előteremtenünk! Mert ahogyan az anekdota mondja: Meg van már a pénz a felújításra! De a pénz a mi zsebeinkben van!   A helyi önkormányzat is beszállt a falu egyetlen műemlékének, egyik turista látványosságának felújításába. A képviselők a felújítás bekerülés költségének a felét már megszavazták a számunkra. Köszönjük!   Így nekünk és támogatóinknak már csak 1.085.000.- Forintot kell összeadakoznunk. Kérjük

Egy egészen Istenre bízott élet

Kép
Búcsú Tálas Aranka nénitől Egy Biblia sok mindent elárul a gazdájáról. Talán ez az egyetlen olyan könyv, ami akkor ér valamit, ha rongyosra olvassák, ha széthullanak megsárgult lapjai. Sok mindent elárul tehát egy hívő emberről az, hogy milyen állapotban van a Bibliája. És itt nem a makulátlanság a „nyerő”. Aranka néni régi Károli-Bibliája darabokra hullott, és látszott rajta, hogy a gazdája sokat forgatta, lapozgatta, és belőle vigaszt, bátorítást és útmutatást nyert hosszú élete alatt. 94 földi év. Ilyen szép, hosszú idő adatott ebben a földi világban Tálas Aranka néninek. Annak a kedves néninek, aki bár idős kora miatt 2012-ben a kehidakustányi református öregotthonba költözött, mégis haláláig Litérinek, református közösségünk tagjának vallotta magát.   Papné Horváth Margit (jobbra) és Tálas Aranka néni (balra)   Aranka néninek nem lehetettek saját gyermekei. Felnőtt életét édesanyja ápolásának áldozta. De unoka húgaira mindig úgy tekintett, mint saját gyermekeire. Litéren élt