2023. augusztus 2., szerda

Elkezdődött templomunk belső felújítása

0 megjegyzés

2023. augusztus 1-én, kedden reggel, elkezdődött a már nagyon várt felújítás, aminek eredményeként megszépülhet templomunk belső tere. 


Elsőként a festő-restaurátor dolgozott a falakon, és a feltárt klasszicista minták megóvását végezte el. Két helyen hagyva meg - mutatóba - a fellelt díszítést.


Ezután a festők kezdték el munkájukat, és kezdték el javítani a repedéseket. Most már a festés zajlik. Reméljük, hogy néhány évre újra régi szépségében tündökölhet majd templomunk belső tere. Méltó párjaként a XIII. századi kapunknak.Olvass tovább ►

2023. július 6., csütörtök

Trio Divina koncert

0 megjegyzés

2023. július 5-én, szerdán, immáron második koncertjét adta közöttünk a Trio Divina együttes, Vizsolyi Lívia fagottművész vezérletével. Az együttes tagjai még: Varga Laura fuvola- és Tóth Györgyi oboaművészek voltak. 

A három nagyszerű művész örömzenével ajándékozta meg hallgatóságát, és a konferansziéként is sziporkázó Vizsolyi Lívia művésznő hihetetlen humora pedig könnyed vidámságot is csempészett az egyórás koncertbe. Óriási élmény volt hallgatni a három művész játékát, akik a nagy meleg ellenére hihetetlen profizmussal szólaltatták meg hangszereiket. Köszönjük!

Koncertünket megtisztelte, településünk híres lakója is: Pitti Katalin művésznő is.

A koncert után szeretetvendégségre hívtuk a jelenlévőket, és a finom házisütémenyek mellett jóízű beszélgetések alakultak ki.

Olvass tovább ►

2023. június 26., hétfő

Kiállítás - Vilonya

0 megjegyzés

Szeretett gyülekezeti tagunk, Surányi Józsefné, Mariann új oldalát ismerhettük meg azzal, hogy meglátogattuk azt a kiállítást, amit népviseletgyűjteményéből állítottak össze lakhelyén, Vilonyán.


Az igényesen és szeretettel berendezett kiállítás, ami Fésűs Kata munkáját dicséri, sok szépséget láthattunk, és közben nagyon jót beszélgethettünk egymással is.

Köszönjük Mariann, hogy ezt a sok csodát láthattuk!

 A kiállítás képeit itt lehet megtekinteni.

Olvass tovább ►

2023. június 15., csütörtök

VR-VIDÁMPARK

0 megjegyzés

Immár hagyomány, hogy a konfirmáló fiatalok egy értékes Bibliát és egy konfirmációi emléklapot kapnak ajándékba konfirmációjuk alkalmából. Az idei évben azonban még egy ráadás ajándékkal is kedveskedett a gyülekezet azoknak a fiataloknak, akik vállalták azt, hogy a gyülekezet közössége előtt konfirmációi fogadalmat tesznek. A Budapesti VR-Vidámpark ajándékaként ingyen jegyeket adhattunk át fiataljainak, ami egy VR-programcsokorra szólt.

2023. június 14-én, szerdán, Budapesten jártunk, hogy a kapott ráadás ajándékot „valóra váltsuk”. Az ingyen jeggyel virtuálisan felülhettünk egy hullámvasútra, majd hintázhattunk felhőkarcolók között. Ezután lézerkarddal repülő kockákat vagy szamuráj karddal gyümölcsöket kaszabolhattunk. Az alapprogram zárásaként motorozhattunk és autóversenyezhettünk.

A kétszintes VR-vidámpark lépcsőfordulóiban pedig különböző játékokkal lehetett játszani. X-BOKSZ Fifa és Mindecraft, illetve Pac-Man játékokkal játszahattunk. Egy adakozó család jóvoltából pedig két további programban vehettek részt a kiránduló konfirmandusok. Négyen egy „VR szabadulószobából” menekülhettek ki ügyesen, a megadott 50 perc helyett 35 perc alatt. Míg ketten pedig egy „VR Shooter” játékot élvezhettek, aminek része volt egy Assissin’s Creed játék is.

A VR-vidámpark után közösen ebédeltünk a közeli plázában, majd szabadprogramként a plázában barangoltunk a visszaindulásig. 

Mindannyian nagyon élveztük a kirándulást, és különleges élményekkel meggazdagodva érkezhettünk haza.

Köszönjük Rózsás Anita tanárnő és Gyenes Viktor igazgató úr engedélyét, hogy iskolaidőben kirándulhattunk! Köszönöm Farkas Csaba presbiter úr segítségét, aki elkísért bennünket! De köszönet illeti a nyolcadikos konfirmandusokat is, akik egész úton fegyelmezetten és felnőtt módon viselkedtek!

A vidámparkban készült néhány kép itt megtekinthető!

Olvass tovább ►

2023. május 27., szombat

Hű Barátunk

0 megjegyzés

 Gyülekezetünk 5 napon keresztül esténként összegyűlt, hogy Jézussal való kapcsolatát megerősítse. Nem volt egyszerű az elhatározás, mert a világ ami körülvesz bennünket, a munka utáni fáradtság, az otthonainkban sorakozó további terhek, a hazavitt munka, a „második műszak” meg akart akadályozni ebben bennünket. Nincs benne semmi szégyen, ha valakinek túl nagy volt ez az akadály és nem tudta legyőzni. Egyedül ez nem is megy egyikünknek sem. Akik eljöttek Isten kegyelméből voltak ott, hogy aztán magukkal vonzzanak majd másokat is.

„Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek.”(János evangéliuma 15. fejezet)

Ez az ige talán szépen összefoglalja, hogy mi is történt a héten. Együtt vacsoráztunk, beszélgettünk, megosztottuk napi gondjainkat, vagy épp sok-sok évvel korábbi tapasztalatainkat egymással. Már ekkor tudtunkon kívül arra készültünk amit az ige jelentett ki az imént, a mi mennyei apukánktól, az Atyától való rejtett dolgokra fog rámutatni sok minden ami az elménkben és a szívünkben felmerült. Ez minden nap megvalósult.

Feloldódtunk vagy sem a modern dicséretek éneklése közben, Jézus napról-napra közelített hozzánk. Ez még akkor is így van, ha nem értettünk meg mindent és idő kell még az elfogadáshoz, Jézus a barátainak mond bennünket. Akkor is, ha nem értjük még azt a nyelvet ami nem hasonlít a mindennapihoz ami körülvesz, körülzúg bennünket. Talán újra ajtót nyitottunk Jézusnak sokan, akik nem is tudtuk, hogy azt bezártuk. Lehet valaki más zárta azt be helyettünk.

Egy ilyen heti alkalmon általában kezdetben többen aztán egyre kevesebben vannak, mert győz a fáradtság, meg az elfoglaltság érzése felettünk. De most nem ez történt, megmaradt a létszám, s még csatlakoztak is közben néhányan. Akár 5 napon akár az utolsó 1 napon is kapcsolódott be valaki, félve attól, hogy kívülálló marad, nem így történt.

Mindezt olyan jól összefoglalja egy református énekünk:

1. Jézus hív, bár zúg, morajlik Életünk vad tengere; Halk hívása tisztán hallik: „Jer, kövess, ó jöjj ide!”

2. Vedd a példát Andrástól, ki Hallva hívó szózatot, Hálóját se vonszolá ki: Érte mindent elhagyott.

3. Jézus hív, hogy Őt imádjad, Megragad, hogy el ne ess, Mert kísért öntelt világod: „Jöjj, engem jobban szeress!”

4. Ha nehéz az élet terhe, Roskadozva hordom azt: Bús orcám Hozzá emelve Jézusban lelek vígaszt.

5. Uram, hozzám légy kegyelmes, Tedd tieddé szívemet, Hadd lehessek engedelmes, Néked élő gyermeked!


Isten három személye egyre közelít hozzánk, hogy aztán az első Pünkösd ajándékaként olyan közel kerülhessen ahonnan már nincs közelebb. Nem köztünk, nem mellettünk, hanem bennünk. Ennyire enged magához „közel” Jézus a Szentlélek alakjában, mert az ajtó amit kitárunk vagy bezárunk előtte a szívünk, a Szentlélek temploma. Akkor van a legszorosabban velünk, ha egymással, Isten családjának tagjaival szoros kapcsolatban vagyunk. A barátságban nincs helye félelemnek Isten szentsége, hatalma, dicsősége ellenére, ezek helyére a szeretet kerül, s egyre jobban kitölti azt.

Hogy lehet az, hogy ha egymást szeretjük és törődünk egymással, őszinték vagyunk, bizalommal fordulunk egymás felé, ha megvallhatjuk a gyengességeinket, bűneinket egymásnak, akkor egyben Jézussal kerülünk a legszorosabb, baráti kapcsolatba?

Számomra ezt ez az ige magyarázta meg, ezt jutott eszembe, tört fel a szívemből:

Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.( Máté evangéliuma 25. fejezet)

Ez a király, ez a „velem” Jézus, s ha meglátjuk őt, fel fogjuk ismerni, mert a ruhájára ez a név lesz írva, „Királyoknak királya, Uraknak ura." Először leborulunk előtte, aztán felsegít, hogy ne féljünk tőle, addig nyugtat majd, amíg megbarátkozunk vele. Van aki túl van már ezen a barátkozáson és folyamatosan benne él, van aki még csak leborult Isten előtt és nem mer feltekinteni. Ne féljetek, ha életét adta értünk Jézus, ha vállalt annyi büntetést, megaláztatást, gúnyt, szenvedést és kínhalált, akkor nem szeretne minket?

Hű barátunk Jézus, higgyetek benne! Ámen

Írta: Farkas Csaba, presbiter

Forrás: merthiszek.huOlvass tovább ►

2023. május 26., péntek

Itthon vagy

0 megjegyzés

Az M1 csatorna "Itthon vagy" című műsorának 2023. május 26-i adásában készült egy másfél percnyi bejátszás templomunkról.

A műsor főcíme

Itt pedig megtekinthető maga a műsorrészlet, ami templomunkról szól. Lelkipásztorunk nevét ugyan elírtál, de ezen csak jót mosolyogtunk!

Olvass tovább ►

2023. május 21., vasárnap

Konfirmáció 2.

0 megjegyzés

Különleges dolog, amikor egy gyülekezetben két konfirmáció is van. Nos nálunk, az édesapa külföldi útja miatt, az idén kétszer is lett konfimcáió!

Nagy Zétény nyolcadik osztályos tanulónk tette le konfirmációi fogadalmát ezen a vasárnapon istentiszteletünk keretében.

Isten áldását kívánjuk Zétény és családja életére!

Olvass tovább ►
 

Copyright © Litéri Református Gyülekezet Design by O Pregador | Blogger Theme by Blogger Template de luxo | Powered by Blogger